Att plugga till dietist

Att plugga till dietist, det görs på universitet. Idag ges denna utbildning vid Göteborgs, Umeå och Uppsala universitet. Dietistprogrammet är en treårig yrkesutbildning och utbildningens huvudområden utgörs av kostvetenskap, dietetik och klinisk nutrition. Man kan även ta en masterexamen om man vill och efter det går det också att söka sig till forskarutbildning. Master innebär att man läser 1-2 år till och måste göras före en forskarutbildning.

Den centrala frågan för en dietist är matens betydelse och det för att förebygga, lindra eller bota sjukdomar. Som dietist så jobbar man utifrån vetenskap så väl som beprövad erfarenhet. Målet man har är att patienten ska få i sig rätt näring samt ha en god livskvalitet. Det efter de förutsättningar personen har. Dietist är ett hälso- och sjukvårdsyrke samt att det är ett så kallat legitimationsyrke.

Att arbeta som dietist

Man kan jobba som dietist, ensam eller i ett team med annan vårdpersonal som exempelvis sjuksköterskor och läkare. Man ger kostråd till olika människor, som kan lida av bland annat ätstörningar, allergier, undernäring och hjärtsjukdomar som påverkar deras kosthållning. Titeln dietist är skyddad och reglerad i lag, sedan 2006 utfärdar Socialstyrelsen en yrkeslegitimation till personer som gått en adekvat dietistutbildning.

Arbetsplatsen kan vara ett sjukhus, en vårdcentral eller liknande. Det är inte ovanligt att även kommunerna har egna dietister, som verkar inom den kommunala äldreomsorgen. Allt fler dietister startar idag även egna företag som konsulter eller arbetar på livsmedels- och nutritionsföretag.

Finansiera dina studier

Om du vill plugga till dietist eller något annat, så är det ett måste finansiera dina studier. Det vanligaste är att söka CSN. Då är det bidrag och lån, och man kan välja att ta båda eller bara bidragsdelen. Hur mycket pengar det blir beror på studietakt, veckor man studerar samt vad man har för övrig inkomst. Om du exempelvis jobbar extra eller sysslar med trading, och tjänar pengar på att ha koll på olja i realtid, så kan du få mindre pengar.  Om du har barn eller arbetat tidigare kan ha rätt till mer pengar av CSN. All information om detta finns att läsa på deras egen hemsida, där du även kan ansöka om det. 

Ett annat sätt är att jobba, bara, för att finansiera studierna. Då är det bra att hitta ett jobb som går att kombinera med att plugga. Det så att du klarar av att göra båda delarna. Deltidsjobb är ofta det som då gäller om du pluggar på 100 %. Det går även att jobba natt, eller helger så klart, för att få det att gå ihop.

Efter studierna

När du är utbildad dietist, så kan du jobba som det. Du kan starta eget, eller jobba inom hälso- och sjukvården eller inom kommunerna, då inom barn- och äldreomsorg. En del dietister jobbar i forsknings- och utvecklingsprojekt kring kost och hälsa, eller som produktspecialister inom nutritionsföretag och livsmedelsindustri.

Du kan även fortsätta med en del studier inom kost och hälsa för att få en bredare kunskap och för att kunna specialisera dig inom ett eller flera områden.

28 Sep 2020